ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Διεύθυνση Γραφείου: Πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 153

Ο Πάνος Λουρίδας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται τοποθετούνται στην τεχνολογία λογισμικού, αλγορίθμους, ασφάλεια, επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων, και υλοποίηση συστημάτων. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Real World Algorithms», που έχει εκδοθεί από τον εκδοτικό MIT Press, έχει μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες και χρησιμοποιείται ως διδακτικό σύγγραμμα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, και του υπό έκδοση «Algorithms (The MIT Press Essential Knowledge Series)». Οι δημοσιεύσεις του έχουν συγκεντρώσει περισσότερες από 1600 αναφορές. Είναι μέλος των ACM, IEEE, Usenix, και AAAS. Εκτός της ερευνητικής του εμπειρίας, σχεδιάζει και υλοποιεί λογισμικό και είναι υπεύθυνος του συστήματος Ζευς (https://zeus.grnet.gr), το οποίο χρησιμοποιείται για τη διενέργεια ηλεκτρονικών εκλογών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αποφοίτησε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Πληροφορικής) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος από το πανεπιστήμιο του Manchester.

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 21-06-2019

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.