ΛΙΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 573

Ο Σπύρος Λιούκας είναι Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Διδάσκει θέματα Στρατηγικής, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Στρατηγικών Αλλαγών, ενώ διευθύνει το εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος ΔΕΤ, καθώς και του Τμήματος Μάρκετινγκ, παλαιότερα.

Απόφοιτος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου έκανε το Διδακτορικό του στο London Business School, όπου και εργάσθηκε επί σειρά ετών, αρχικά ως ερευνητής και στη συνέχεια στο διδακτικό προσωπικό (Lecturer). Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα Εταιρικής Υπόληψης, Στρατηγικής, Διακυβέρνησης, Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για θέματα Ποιότητας στον δημόσιο τομέα και για θέματα Ρυθμιστικής Πολιτικής.

Έχει δημοσιεύσει πολλές επιστημονικές εργασίες σε θέματα Διοίκησης και Οικονομικών σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά, το δε έργο του έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά Προγράμματα, εθνικά και ευρωπαϊκά, ενώ έχει διευθύνει αρκετά από αυτά.

Ο κ. Λιούκας διετέλεσε Πρέσβης της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ από το 1996 έως το 2001. Έχει συμμετάσχει σε πολλές επιτροπές και ομάδες εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Υπήρξε αντιπρόσωπος της Ελλάδας σε επιτροπές για την Έρευνα και Τεχνολογία στην ΕΕ. Διετέλεσε εμπειρογνώμων στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Επίσης, έχει ασχοληθεί ως σύμβουλος σε πολλές επιχειρήσεις και Οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Είναι μέλος Διοικητικών Συμβουλίων εταιρειών και συμμετέχει σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σε ήπιες μορφές ενέργειας.

Τελευταία ενημέρωση: 01-03-2019

Αναλυτικό Βιογραφικό:[pdf]

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.