ΛΕΛΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Διεύθυνση Γραφείου: Δεριγνύ 12, 6ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 459

Ο Γεώργιος Λελεδάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Προηγουμένως, ήταν Ερευνητής στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και Research Fellow στο Warwick Business School του Πανεπιστημίου Warwick. Είναι κάτοχος Πτυχίου Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακού Διπλώματος MA in Money, Banking and Finance από το Management School University of Sheffield και Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) στα Χρηματοοικονομικά από το Warwick Business School του Πανεπιστημίου Warwick. Για την απόκτηση του Διδακτορικού του Διπλώματος υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Τα ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στις περιοχές της Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων και της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου. Συγκεκριμένα, η τρέχουσα ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στα ακόλουθα: συγχωνεύσεις και εξαγορές, μερισματική θεωρία και πολιτική, αγορά ιδίων μετοχών, αρχικές δημόσιες προσφορές, κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, συμμετοχική χρηματοδότηση, ανάλυση κειμένου στα χρηματοοικονομικά, παράγοντες που επηρεάζουν διαστρωματικά την απόδοση των μετοχών και υποδείγματα αποτίμησης με πολλαπλούς συντελεστές και η χρήση τους στη διαχείριση Χαρτοφυλακίου. Το έργο του σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν διαστρωματικά την απόδοση των μετοχών ενσωματώνει τις έρευνες για διάφορες ανωμαλίες της αγοράς συμπεριλαμβανομένων το αποτέλεσμα μεγέθους και την επίδραση διάφορων βασικών μέτρων όπως το Tobin’s q στις συνολικές αποδόσεις.

Οι δημοσιεύσεις του εμφανίζονται σε επιστημονικά περιοδικά, όπως: Financial Analysts Journal, Journal of Banking and Finance, Journal of Business Finance and Accounting, Quantitative Finance, The European Journal of Finance, International Review of Financial Analysis, κ.α.

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 04-03-2022

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.