Κωστούλας Κώστας

Νομική Υπηρεσία
Νομική Υπηρεσία-Διοικητική Υποστήριξη
Τηλέφωνο: 210 - 8203 761

Τελευταία ενημέρωση: 21-01-2020

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.