Κούκης Βίκτωρ

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης
Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών/τριών ΟΠΑ - Αρμοδιότητες Διασύνδεσης
Διεύθυνση Γραφείου: Ελπίδος 13, 3ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 819

Τελευταία ενημέρωση: 06-11-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.