Κούκης Βίκτωρ

Γραφείο Διασύνδεσης
Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ
Διεύθυνση Γραφείου: Ελπίδος 13, 3ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 819

Τελευταία ενημέρωση: 23-11-2017

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.