ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Τμήμα Πληροφορικής
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών, 4ος όροφος, Γραφείο 402
Τηλέφωνο: 210 - 8203 933
Ώρες Γραφείου:

Δευτέρα 16:00-17:00, Πέμπτη 9:30-10:30

Ιστότοπος: http://www2.cs.aueb.gr/~jordan/
Αναλυτικό Βιογραφικό:[pdf]