ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διεύθυνση Γραφείου: Κεντρικό Κτήριο, 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 277 / 210 - 210-8226 203

Ο Γεώργιος Π. Κουρέτας είναι Καθηγητής Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι  κάτοχος της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική. Είναι Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ (Σεπ.2012-σήμερα). Επίσης είναι Διευθυντής του Διεπιστημονικού Εργαστηρίου Λογιστικών Μελετών, Χρηματοδοτικής Διοίκησης και Οικονομικού Δικαίου. Διετέλεσε Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Οκτ.2008-Ιαν.2014).  Έχει πτυχίο στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (1981), πτυχίο Master Οικονομικών από το University of Notre Dame (1983), πτυχίο Master Οικονομικών από το Wayne State University (1985) και διδακτορικό στα Οικονομικά από το University of Birmingham (1988). Έχει επίσης διδάξει ως μέλος Δ.Ε.Π. στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (1991-2007) καθώς και ως Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει διατελέσει Ερευνητικός Εταίρος στο Michigan State University (Fulbright Senior Research Fellow και NATO Post-Doctoral Research Fellow, 1994-1995), στο European University Institute, Φλωρεντία (2000) και National Bank of Poland (Ιούνιος 2017). Διετέλεσε Διευθυντής του Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών και Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Νοέμβριος 2004-Φεβρουάριος 2006). Επιπροσθέτως, έχει περισσότερες από 100 δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθώς και σε συλλογικούς τόμους με κριτές και μεγάλο αριθμό συμμετοχών σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Είναι συν-διοργανωτής των διεθνώς αναγνωρισμένων για την υψηλή ποιότητα τους Annual Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance και Advanced Summer School in Economics and Econometrics. Προσκεκλημένος ομιλητής σε μεγάλο αριθμό κορυφαίων πανεπιστημίων όπως: University of Cambridge, University of Oxford, London School of Economics, London Business School, Warwick Business School, Michigan State University, University of Michigan, European University Institute, University of Bern, Hebrew University of Jerusalem, Luxemburg School of Finance, Free University of Amsterdam καθώς επίσης και στο Federal Reserve Bank of Atlanta, στη National Bank of Poland και την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου. Είναι Associate Editor στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά Journal of Economic Asymmetries και Panoeconomicus. Επιπλέον, διετέλεσε προσκεκλημένος εκδότης σε υψηλού επιπέδου διεθνή επιστημονικά περιοδικά της οικονομικής και χρηματοοικονομικής, Journal of Financial Intermediation, Journal of Economic Dynamics and Control, Journal of Financial Stability, Economic Modelling, Macroeconomic Dynamics, Journal of Banking and Finance, The North American Journal of Economics and Finance, Review of International Economics, Journal of International Money and Finance, International Journal of Finance and Economics, Open Economies Review, Journal of Common Market Studies. Διετέλεσε Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ευρωπαϊκού προγράμματος Marie Curie Transfer of Knowledge Research Fellowships, για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης (2000-2007) και συμμετέχει σε ένα μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών και Ελληνικών ερευνητικών προγραμμάτων. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του επικεντρώνονται σε θέματα: Τραπεζικής, διεθνούς χρηματοδότησης, διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου, χρηματοοικονομικής ανάλυσης, ανάλυσης χαρτοφυλακίου, μακροοικονομικών ανοιχτής οικονομίας, ευρωπαϊκών νομισματικών θεμάτων, εφαρμοσμένης οικονομετρίας και ποσοτικής οικονομικής ιστορίας.

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 26-04-2024

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.