ΚΟΥΛΟΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διεύθυνση Γραφείου: Δεριγνύ 12, 5ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 925

Ο Αθανάσιος Κουλορίδας, Γεννήθηκε στα Τρίκαλα Θεσσαλίας το 1976 και είναι Λέκτορας εταιρικού δικαίου και δικαίου της κεφαλαιαγοράς στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2013) και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2000. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1998) και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο εμπορικό δίκαιο (LL.M., Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1999), στο δίκαιο και τη λογιστική (M.Sc. in Law and Accounting, London School of Economics, 2000) και διδακτορικού τίτλου (Ph.D.) στο εταιρικό χρηματοοικονομικό δίκαιο (εξαγορές) (London School of Economics, 2004). Είναι μέλος της Legal Committee of European Issuers, αναπληρωματικό μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μέλος διαφόρων άλλων επιστημονικών και νομοπαρασκευαστικών επιτροπών. Από το 2002 διατελεί ακαδημαϊκό μέλος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Εταιρικής Διακυβέρνησης (European Corporate Governance Institute, ECGI). Έχει συγγράψει διάφορα άρθρα και βιβλία στην Ελλάδα και την Αλλοδαπή στο χρηματοοικονομικό δίκαιο, τις εξαγορές και τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων, τον τακτικό έλεγχο, το εταιρικό δίκαιο και την εταιρική διακυβέρνηση. Εξειδικεύεται στο δίκαιο των μετασχηματισμών επιχειρήσεων και των εξαγορών στο εταιρικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, στο ευρωπαϊκό οικονομικό δίκαιο και στο κανονιστικό πλαίσιο των τυχερών παιγνίων. Έχει εργασθεί επίσης για το Τμήμα Λογιστικής και Ελέγχου - Accounting and Auditing Unit της DG Internal Market της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ως συνεργάτης σε διάφορα δικηγορικά γραφεία και εταιρίες.

Τελευταία ενημέρωση: 14-01-2020

Αναλυτικό Βιογραφικό:[pdf]

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.