ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ ΤΡΥΦΩΝ

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Διεύθυνση Γραφείου: Πτέρυγα Δεριγνύ, 4ος όροφος
Τηλέφωνο: 8203 340
Ώρες Γραφείου: Τρίτη 15:00-17:00 (κατόπιν συνεννόησης)
Πλήρες Βιογραφικό: