Κοκκίνη Ναυσικά

ΠΜΣ στην Επιστήμη Υπολογιστών  (Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης), ΠΜΣ στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες  (Πρόγραμμα Πλήρους & Μερικής Φοίτησης)
Τηλέφωνο: 210 - 8203 646

Τελευταία ενημέρωση: 12-04-2022

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.