ΚΙΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ✝

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Ο Ανδρέας Κιντής ήταν καθηγητής Οικονομικών και Πρύτανης για τρεις θητείες στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διετέλεσε Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) και μέλος του Δ.Σ. της Διεθνούς Ένωσης των Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων. Ήταν Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (Κ.Ε.Π.Ε.). Στη διάρκεια της πρώτης πρυτανικής του θητείας (1989-1992) ήταν εκπρόσωπος των Ελλήνων Πρυτάνεων στον Σύνδεσμο (LIAISON) των Πρυτάνεων των χωρών-μελών της Ε.Ε. και εκπρόσωπος του Συνδέσμου στην Επιτροπή Jean Monnet της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στην ΑΣΟΕΕ. Συνέχισε Μεταπτυχιακές Σπουδές για μια πενταετία περίπου σε Πανεπιστήμια της Βόρειας Αμερικής και της Αγγλίας. Ήταν κάτοχος των μεταπτυχιακών διπλωμάτων Μάστερ των Επιστημών (Μ.Sc.) και Διδακτορικού (Ph.D.). Υπήρξε υπότροφος του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών, των Πανεπιστημίων Wiscounsin και Berkeley των ΗΠΑ, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδος και του Ινστιτούτου Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Harvard. Δίδαξε σε Πανεπιστήμια της Αγγλίας και υπήρξε επί σειρά ετών στέλεχος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (Κ.Ε.Π.Ε.). Ήταν μέλος σε πολλές Επιστημονικές Εταιρείες και κριτής εργασιών για δημοσίευση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Επίσης υπήρξε μέλος πολλών Διοικητικών Συμβουλίων του Δημόσιου Τομέα, μεταξύ των οποίων και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Έχει πλούσιο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέματα Οικονομικής Πολιτικής και Βιομηχανικής Ανάπτυξης. Ακόμη με μονογραφίες και άρθρα γενικότερου ενδιαφέροντος έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη προβληματισμού πάνω σε κρίσιμα θέματα που απασχολούν την Ελληνική Κοινωνία.

Τελευταία ενημέρωση: 01-03-2019

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.