ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Πτέρυγα Δεριγνύ, 4ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 348

Ο Ιωάννης Κατσουλάκος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) από το 1994. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος (2011-2015) και Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του ΟΠΑ (2007-2011). Έχει επίσης διατελέσει Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος (2000-2004). Υπήρξε Αναπληρωτής Καθηγητής του ΟΠΑ κατά το διάστημα 1990-1993. Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια του Bristol, Liverpool και Southampton. Πήρε το Master και το Διδακτορικό του δίπλωμα στα Οικονομικά από το London School of Economics (επιβλέπων καθηγητής: John Sutton) και διδάσκει Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης, Οικονομικά Πολιτικής Ανταγωνισμού και Ρυθμιστικής Πολιτικής, καθώς και Οικονομικά Τεχνολογικής Αλλαγής και Καινοτομιών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Υπήρξε Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Pittsburgh (1992-1993) στο Centre of Economic Research and Graduate Education, Charles University, Πράγα και Visiting Research Fellow (άνοιξη 1994) στο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών και Στατιστικής στο CREST-ENSAE (Παρίσι). Επίσης, υπήρξε Πρόεδρος του Ινστιτούτου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΙΜΟΠ) (1993-1995), και Διευθυντής του Διαπανεπιστημιακού Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών του ΟΠΑ και του Πανεπιστημίου Αθηνών (2001-2003).

Έχει, επίσης, διατελέσει Ερευνητικός Εταίρος του Centre of Economic Policy Research (CEPR) του Λονδίνου (1992-2001), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του European Association for Research in Industrial Economics (1993-1998), Εθνικός Εκπρόσωπος στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ερευνητικό Πρόγραμμα "Στοχοθετημένη κοινωνικο-οικονομική έρευνα" (1994-1998), Μέλος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (2002-2004), Τακτικό Μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού (1995-2005), Σύμβουλος κατά την τροποποίηση του Νόμου περί Ανταγωνισμού το 1995 και το 2000, και Τακτικό Μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναθεώρηση του Νόμου 703 περί ανταγωνισμού (2010).

Το ερευνητικό και συμβουλευτικό του έργο επικεντρώνεται στα Εφαρμοσμένα Μικρο-οικονομικά και ειδικότερα την Πολιτική Ανταγωνισμού, τη Ρυθμιστική Πολιτική και τη Βιομηχανική Πολιτική, καθώς και τα Οικονομικά της Τεχνολογικής Αλλαγής και Καινοτομιών. Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό άρθρων σε διεθνώς αναγνωρισμένα περιοδικά με κριτές - συμπεριλαμβανομένων των European Economic Review, Economic Journal, Journal of Industrial Economics, Scandinavian Journal of Economics, Journal of Regional Science and Urban Economics, Journal of Comparative Economics, Journal of Transport Economics and Policy, Journal of Competition Law and Economics κ.λπ.). Έχει, επίσης, δημοσιεύσει και εκδώσει 8 βιβλία. Αναφορές στο επιστημονικό του έργο έχουν γίνει σε πάνω από 1500 άρθρα, πολλά από τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε κορυφαία διεθνώς περιοδικά (όπως American Economic Review, Review of Economic Studies, Economic Journal, European Economic Review, Journal of Industrial Economics, International Journal of Industrial Organization, κ.λπ.).

Έχει συχνά συνεισφέρει άρθρα σε θέματα Οικονομικής Πολιτικής, Ανταγωνισμού και Ρυθμιστικής Πολιτικής σε έγκυρα περιοδικά και εφημερίδας της Ελλάδας και του εξωτερικού (Καθημερινή, ΒΗΜΑ, Έθνος, Κέρδος, Οικονομικός Ταχυδρόμος, ΕΠΙΛΟΓΗ, Οικονομική Επιθεώρηση, Wall Street Journal κ.λπ.).

Έχει συχνά διατελέσει σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), του ΟΟΣΑ και της Παγκόσμιας Τράπεζας από το 1986. Έχει, επίσης, επανειλημμένα ενεργήσει ως αξιολογητής προτάσεων σε ερευνητικά προγράμματα για την ΕΕ και Ελληνικά Υπουργεία. Έχει συντονίσει ή υπήρξε ο κύριος ερευνητής σε πάνω από 40 ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 1989 - Διευθύνσεις DG12 (Έρευνα και Τεχνολογία), DG2 (Οικονομικές Υποθέσεις) και DG4 (Ανταγωνισμός).

Έχει εκτεταμένη πολυετή εμπειρία σε θέματα Πολιτικής Ανταγωνισμού και Ρυθμιστικής Πολιτικής, την οποία απέκτησε μέσω της συμμετοχής του σαν Τακτικό Μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού την περίοδο 1995-2005. Την περίοδο 2004 - 2008 ήταν Σύμβουλος της Παγκόσμιας Τράπεζας σε θέματα εφαρμογής θεσμών και μέτρων Πολιτικής Ανταγωνισμού σε διάφορες χώρες της Βαλκανικής. Έχει διατελέσει σύμβουλος σε θέματα ανταγωνισμού σε πολλές από τις μεγαλύτερες Ελληνικές επιχειρήσεις.

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 25-10-2021

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.