Κατσικερός Χρήστος

Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Δαπανών
Προϊστάμενος Τμήματος Δαπανών
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 252

Τελευταία ενημέρωση: 18-01-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.