Κατιδένιου Αντωνία

Υγειονομική Υπηρεσία
Ιατρός - Ψυχίατρος Παιδιών - Εφήβων
Τηλέφωνο: 210 - 8203 239
Ιστότοπος: https://www.aueb.gr/en/node/346

Τελευταία ενημέρωση: 01-04-2021

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.