ΚΑΣΟΤΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διεύθυνση Γραφείου: Πατησίων 80, 2ος όροφος, Γραφείο 1
Τηλέφωνο: 210 - 8203 721

Τελευταία ενημέρωση: 08-10-2018

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.