ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διεύθυνση Γραφείου: Πατησίων 80, 2ος όροφος, Γραφείο 1
Τηλέφωνο: 210 - 8203 710

Dr Dimitris K. Kardaras is an Assistant Professor in Information Management in the Department of Business Administration at the Athens University of Economics and Business (AUEB), Athens, Greece. He holds a BSc (Hons) in Informatics and a BSc (Hons) in Management both from the Athens University of Economics and Business, an MSc in Information Systems Engineering and a PhD in Information Systems from the Department of Computation at the University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), England.

Dr Kardaras has participated in many research projects in IS/IT since 1990 and he has been teaching at undergraduate and postgraduate level IS courses in the UK and in Greece for over 14 years. His research work in the areas of IS planning, fuzzy cognitive maps, IS modelling and e-commerce has been published in journals (e.g. Information and Management, International Journal of Information Management, Internet Research, International Journal of Web based Communities, Information and Software Technology), in chapters of edited books, handbooks of research and conference papers. He is regularly acting as a reviewer to academic journals such as IEEE Transactions on Fuzzy Systems, International Journal of Information Management, International Journal of Information Systems and Management and as external examiner for research degrees in UK universities. Dr Kardaras is a member to the steering committees of international conferences in the area of Information Management. He has been advisor in Information Systems to English and Greek companies.

Dr Kardaras' main research interests include strategic information systems planning, services customisation, fuzzy logic, fuzzy cognitive maps, business process modelling and management.

Τελευταία ενημέρωση: 04-10-2018

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.