ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 279

Ο Γεώργιος Καραθανάσης είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D.) in Finance από το Aston University Business School, (Αγγλία), κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος MA στα Οικονομικά από το Reading University, (Αγγλία) και Πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς.

Έχει συμμετάσχει σε διάφορα Προγράμματα και έχει συνεργαστεί με πολλούς Οργανισμούς.

Συμμετείχε σε έρευνα που αφορούσε στην επίδραση της προσφοράς χρήματος στην οικονομική δραστηριότητα (Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου). Επίσης, υπήρξε Research Fellow Χρηματοδοτικής Διοίκησης και Lecturer in Business Finance στο Τμήμα

Λογιστικής και Χρηματοδοτήσεως του Management Center του Πανεπιστημίου του Aston,

Πρόεδρος της Higher Degrees Committee για τα πτυχία MBA, MSc και PhD και μέλος της Επιτροπής για Μεταπτυχιακές Σπουδές του Management Center του Πανεπιστημίου του

Aston.

Υπήρξε, ακόμη, κριτής σε πολλά Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά, Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και στη συνέχεια Πρόεδρος της Διατμηματικής Επιτροπής των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Επιχειρησιακής

Έρευνας και Marketing του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Γεώργιος Καραθανάσης

έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με το σύστημα κριτών, έχει εκδώσει αρκετά διδακτικά βιβλία και έχει συμμετάσχει σε πολλά

Συνέδρια.

Τελευταία ενημέρωση: 27-03-2017

Αναλυτικό Βιογραφικό:[pdf]

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.