Καραβάκου Βάλια

Γραμματείες Ακαδημαϊκών Τμημάτων , Γραμματεία Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 106 | | fax: 210-8214 122