Καπέτης Χρυσόστομος

Τμήμα Πληροφορικής
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 814

Μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο προσφέρει υποστηρικτικό διδακτικό έργο στα μαθήματα «Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων» και «Βάσεις Δεδομένων» του Τμήματος Πληροφορικής.

Επί σειρά ετών υπήρξε υπεύθυνος μηχανογράφησης της Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών της οποίας διετέλεσε και αναπληρωτής προϊστάμενος. Πρωτοστάτησε στη μηχανογράφηση της Βιβλιοθήκης του ΟΠΑ, με την αυτοματοποίηση του βιβλιογραφικού της καταλόγου και την εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων. Στη συνέχεια, συνέβαλε σημαντικά στη σχεδίαση και την υλοποίηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της Βιβλιοθήκης, το οποίο παρέχει σήμερα σύγχρονες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και έχει προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στη μηχανογράφηση πολλών βιβλιοθηκών δημοσίων οργανισμών όπως της Προεδρίας της Δημοκρατίας, του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Καραμανλή, του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, του Κέντρου Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου Θεατρικού Μουσείου κ.α.

Έχει διατελέσει μέλος του Τεχνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο γνωστικό αντικείμενο των βάσεων δεδομένων και της ανάκτησης πληροφοριών.

Τελευταία ενημέρωση: 08-11-2023

Αναλυτικό Βιογραφικό:[pdf]

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.