Κανδεράκη Έλενα

Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 310

Τελευταία ενημέρωση: 06-04-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.