Καλλιαμπάκου Βίκυ

Διεύθυνση Βιβλιοθήκης , Τμήμα Αναγνωστηρίου / Δανεισμού / Διαδανεισμού , Αναγνωστήριο Βιβλιοθήκης
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 535