Καλκάνης Πέτρος

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας , Υπηρεσίες Εκπαίδευσης ΚΕΚ/ΟΠΑ , Διεύθυνση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης ΚΕΚ/ΟΠΑ
Τηλέφωνο: 210 - 8203 914