ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Διεύθυνση Γραφείου: Δεριγνύ 12, 6ος όροφος / Μαράσλειο Μέγαρο (Κεντρικό Κτήριο) 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 461 / 210 - 8203 140

Ο Κωνσταντίνος Δράκος υπηρετεί ως Καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Μετά την ολοκλήρωση των προπτυχιακών του σπουδών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών), συνέχισε στο University of Essex, λαμβάνοντας ΜΔΕ και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Οικονομική Επιστήμη με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

Η εργασιακή του εμπειρία από το 2000 έως το 2009 περιλαμβάνει θέσεις στο London Guildhall University, University of Essex, και στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Επίσης έχει υπάρξει εξωτερικός συνεργάτης του  Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Regents Business School, του DIW Berlin και του Essex Summer School in Social Data Analysis, ECPR.  

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική, και στην Οικονομική της Ασφάλειας. Στα τρέχοντα διδακτικά του καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται η διδασκαλία της Μακροοικονομικής Θεωρίας, της Τραπεζικής Χρηματοοικονομικής, της Νομισματικής Πολιτικής και Κεφαλαιαγορών (προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών), και των Ποσοτικών Μεθόδων, και Διαχείρισης Κινδύνων (μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών).

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 30-06-2022

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.