ΔΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σε επιστημονική άδεια
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Δεριγνύ 12, 2ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 413

O Αναστάσιος Α. Δράκος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει λάβει Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χρηματοδοτική Διοίκηση και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές και Οικονομικές Σπουδές από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ είναι Πτυχιούχος Μηχανικός του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η ερευνητική του ενασχόληση εστιάζεται σε θέματα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων και Αξιογράφων στις Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, στη Διαχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, στη Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων και σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Έχει δημοσιεύσει ερευνητικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Journal of Policy Modeling, International Journal of Finance and Economics, International Journal of Finance and Economics, International Review of Financial Analysis, Research in International Business and Finance, Managerial and Decisions Economics κ.λπ.), ενώ ένας πολύ σημαντικός αριθμός εργασιών του, έχει παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Η εξειδίκευση του στον χώρο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης Επενδύσεων, ενισχύθηκε σημαντικά από τη συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα και από την επαγγελματική του ενασχόληση ως Σύμβουλος στον τομέα της Μεταποίησης των Υπηρεσιών, αλλά και της Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων. Έχει συγγράψει βιβλίο, μονογραφίες και μελέτες περιπτώσεως, τα οποία αποτελούν εκπαιδευτικό υλικό σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα.

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 30-05-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.