Δράκου Σπυριδούλα

Γραμματείες Ακαδημαϊκών Τμημάτων , Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων , Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 311