ΔΟΥΒΛΙΔΟΥ ΑΓΑΘΗ

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εργαστήριο Επιχειρηματικής Πληροφορικής
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 327

Η Αγάθη Δουβλίδου είναι μέλος Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου.

Είναι απόφοιτη του τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Φυσική Ωκεανογραφία του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει εργαστεί στο τμήμα Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων και από το έτος 2018 εργάζεται στο ερευνητικό εργαστήριο Επιχειρηματικής Πληροφορικής του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ο.Π.Α.

Τελευταία ενημέρωση: 31-01-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.