Διαμαντόπουλος Ηλίας

Γραφείο Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης
Διεύθυνση Διοικητικού
Τηλέφωνο: 210 - 8203 336 / 210 - 8203 513

Τελευταία ενημέρωση: 01-11-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.