Διαμαντόπουλος Ηλίας

Διεύθυνση Διοικητικού , Γραφείο Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης , Διεύθυνση Διοικητικού, Γραφείο Πρωτοκόλλου - Διεκπεραίωσης - Υπεύθυνος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 213 | | fax: 210-8226 204