ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σε αποχή καθηκόντων
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Κεντρικό Κτήριο, 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 279

Ο Παναγιώτης Φ. Διαμάντης είναι Καθηγητής Χρηματοδοτικής Διοίκησης στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Νοέμβριος 2007-σήμερα). Έχει πτυχίο στα Οικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1986), πτυχίο Master Οικονομικών από το University of Birmingham (1987) και διδακτορικό στα Οικονομικά από το University of Birmingham (1990).

Έχει, επίσης, διδάξει ως διδάσκων με το Π.Δ. 407/80 στη βαθμίδα του Λέκτορα και του Επίκουρου Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (1992-2005) και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (1994-1996). Έχει περισσότερες από 25 δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, καθώς και σε συλλογικούς τόμους με κριτές, μεγάλο αριθμό συμμετοχών σε διεθνή επιστημονικά Συνέδρια και έχει διατελέσει κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά των Οικονομικών και της Χρηματοδοτικής Διοίκησης. Είναι Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (2004-σήμερα). Επίσης, συμμετέχει σε ένα μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών και Ελληνικών ερευνητικών Προγραμμάτων.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του επικεντρώνονται σε θέματα: Χρηματοδοτικής Διοίκησης, Διεθνούς Χρηματοδότησης, Διεθνών Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου, Ανάλυση Χαρτοφυλακίου, Ανάλυση Επενδύσεων και Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας.

Τελευταία ενημέρωση: 07-01-2020

Αναλυτικό Βιογραφικό:[pdf]

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.