ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Σε επιστημονική άδεια
Διεύθυνση Γραφείου: Πατησίων 80, 2ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 712

Ο Σέργιος Δημητριάδης αποφοίτησε από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) το 1983. Στη συνέχεια έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Diplome d'Etudes Approfondies) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Institut d'Administration des Entreprises της Aix-en-Provence (Πανεπιστήμιο Aix-Marseille III) στη Γαλλία, όπου ολοκλήρωσε και τις διδακτορικές σπουδές στο Μάρκετινγκ το 1991.

Ο κ. Δημητριάδης έχει δεκαετή διδακτική εμπειρία στη Γαλλία (πανεπιστημίου Aix-Marseille II, Ecole Supérieure de Commerce της Grenoble, Πανεπιστήμιο Pierre Mendès France). Από το 2000 ανέλαβε καθήκοντα στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη θέση του Επίκουρου Καθηγητή, όπου διδάσκει τα μαθήματα "Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ", "Βιομηχανικό Μάρκετινγκ" και "Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ" σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Από το ακαδημαϊκό έτος 2001-02 είναι, επίσης, μέλος ΣΕΠ (Συμβουλευτικό και Εκπαιδευτικό Προσωπικό) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Τα ερευνητικά και διδακτικά ενδιαφέροντα του κ. Δημητριάδη αφορούν στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στο Μάρκετινγκ, το Βιομηχανικό Μάρκετινγκ, το Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και το Στρατηγικό Μάρκετινγκ. Ο κ. Δημητριάδης έχει δημοσιεύσει σε γαλλόφωνα και αγγλόφωνα επιστημονικά περιοδικά, όπως το Psychology and Marketing, The Service Industries Journal, European Journal of Marketing, Journal of Business Research, Journal of Marketing Management and Journal of Services Marketing.

Παράλληλα ο κ. Δημητριάδης έχει διατελέσει σύμβουλος και επιστημονικός υπεύθυνος σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα, καθώς και σε μελέτες και εκπαιδευτικά προγράμματα για λογαριασμό ποικίλων δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών.

Πλήρες Βιογραφικό: 

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.