ΔΗΜΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Τμήμα Στατιστικής
E-mail:

Είναι Καθηγήτρια Στατιστικής στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απέκτησε το 1991 Διδακτορικό Δίπλωμα στη Στατιστική με τίτλο Χαρακτηρισμοί  Κατανομών με έμφαση στις Κατανομές Pareto και Yule από το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Sc.) από το Warwick University της  Αγγλίας το 1977 με τίτλο Characterizations and estimation procedures for the continuous Pareto distributions, Δίπλωμα στη Στατιστική από το Πανεπιστήμιο Warwick της Αγγλίας το 1976 και Πτυχίο Μαθηματικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών το 1972.

Διδάσκει θεωρία πιθανοτήτων, Στατιστική για οικονομολόγους και θεωρία αξιοπιστίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις Θεωρίες Κατανομών, Εκτιμητικής, Αξιοπιστίας, στις Εφαρμοσμένες Πιθανότητες, στις Στατιστικές Κατανομές και Εφαρμογές τους, στους Χαρακτηρισμούς και Μείγματα Κατανομών, σε μη Παραμετρικούς Ελέγχους, στη Στατιστική Θεωρία Αποφάσεων, στην Ανάλυση Επιβίωσης, στη Στατιστική και Εκπαίδευση και στη Διδακτική της Στατιστικής.

Τελευταία ενημέρωση: 27-03-2017

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.