ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διεύθυνση Γραφείου: Πατησίων 80, 4ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 453

Ο Δεδούλης Εμμανουήλ είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Λογιστική στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές στη λογιστική στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1992-1997). Έλαβε Master στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική από το Department of Accounting and Finance στο University of Essex (1997-1998). Ολοκλήρωσε το Ph.D. του στη Λογιστική επίσης στο Department of Accounting and Finance στο University of Essex (1998-2004).

Σε ερευνητικό επίπεδο, το ενδιαφέρον του στρέφεται σε θέματα εξέλιξης του θεσμικού πλαισίου του Ελεγκτικού Επαγγέλματος, του Κώδικα Δεοντολογίας, Εταιρικής Διακυβέρνησης και των Λογιστικών και των Ελεγκτικών Προτύπων. Επίσης, επίκεντρο της ερευνητικής δραστηριότητας αποτελεί και η σχέση των πολιτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με ελεγκτικές διαδικασίες και αμοιβές και άλλα θέματα λογιστικής. Εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, συμπεριλαμβανομένων των εξής: “Accounting Organizations and Society”, “Critical Perspectives on Accounting”, “Journal of Business Ethics”, “Journal of Business Research” “European Sport Management Quarterly”, “European Management Journal”,Journal of Southern European Society and Politics” και “Accounting Forum”.

Διδάσκει μαθήματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο (από το 2006). Έχει εργαστεί ως μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών συμμετέχοντας στη διενέργεια τακτικών και προαιρετικών ελέγχων δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών (από το 2005 ως 2009), έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων του Υπουργείου Οικονομικών και της ομάδας εργασίας για τη σύνταξη του νόμου 4308/2014 και είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιοτικού Ελέγχου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος.

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 09-06-2022

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.