Γρίβα Ιωάννα

Τμήμα Επιμελητείας
Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Επιμελητείας - Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 284

Τελευταία ενημέρωση: 12-03-2019

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.