Γρίβα Ιωάννα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας , Διοικητικό Προσωπικό ΕΛΚΕ / ΟΠΑ
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 703 | | Φαξ: 210-8203 832

Υπηρεσίες Διενέργειας Διαγωνισμών & Διαχείρισης Συμβάσεων