Γλυνού Αικατερίνη

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Σε άδεια άνευ αποδοχών από 16.11.2023 έως και 31.10.2024.
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 137

Τελευταία ενημέρωση: 14-11-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.