ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τμήμα Πληροφορικής
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 & Πατησίων, 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 841 | 210-8203 505 | 210-8203 507

Ο κ. Δημήτρης Γκρίτζαλης (Σπάρτη, 1959) είναι Καθηγητής Ασφάλειας στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Επίσης, είναι Πρόεδρος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΟΠΑ, Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα και Διευθυντής του (ad hoc) Εργαστηρίου Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών (INFOSEC Lab) (www.infosec.aueb.gr).

Ο κ. Γκρίτζαλης είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών (1977), Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης στην Επιστήμη των Υπολογιστών (M.Sc. in Computer Science) από το City University of New York (1984) και Διδακτορικού Διπλώματος (Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλής Τρωτότητας) από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (1994).

Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν Προστασία Κρίσιμων Υποδομών, Ψηφιακά Τεκμήρια (Digital Forensics), Προστασία Ιδιωτικότητας σε Ψηφιακά Κοινωνικά Δίκτυα, Hacking και Hacktivism, Προστασία των Δικαιωμάτων του Πολίτη στον Κυβερνοχώρο.

Ο κ. Γκρίτζαλης υπηρέτησε ως αναπληρωματικό μέλος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με κύρια αρμοδιότητα την διεύθυνση της διενέργειας ελέγχων ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων (1997-02). Επίσης, διατέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΚΟ Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. (2010-11). Τέλος, διατέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (1988-96) και Πρόεδρος (1996-98) της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής (ΕΠΥ), Πρόεδρος του Γνωμοδοτικού Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (2003-04) και εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Eποπτική Αρχή (JSΒ) της EUROPOL (1999-2001). Από το 2012 είναι εθνικός εμπειρογνώμονας (Permanent Stakeholders Group Member) στον European Network and Information Security Agency (ENISA).

Την τελευταία 30ετία, ο κ. Γκρίτζαλης έχει διευθύνει ή συμμετάσχει σε περισσότερα από 120 έργα έρευνας και ανάπτυξης σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, ελέγχου και αξιολόγησης της ασφάλειας συστημάτων, επικοινωνιών και υποδομών κ.λπ. Τα έργα αυτά χρηματοδοτήθηκαν από διεθνείς και εθνικούς, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, όπως: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EU Joint Research Center, Συμβούλιο της Ευρώπης, European Normalization Committee (CEN), Υπ. Εθνικής Άμυνας, Υπ. Εξωτερικών, Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υπ. Εθνικής Οικονομίας, Υπ. Ανάπτυξης, Υπ. Υγείας, Υπ. Πολιτισμού, Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ΟΤΕ, Hellas SAT, Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ), Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), Ελληνικά Κρατικά Ορυκτέλαια (ΕΚΟ), Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ), ΟΣΕ, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών, ΟΠΑΠ, Διεθνής Αερολιμήν Αθηνών, British Petroleum, INFOQUEST, VODAFONE, COSMOTELCO, ΟΑΣΑ, ΤΡΑΜ, Αττικό Μετρό, Τράπεζα Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Νοσοκομεία (Αττικό, Λαϊκό, Νίκαια, Σισμανόγλειο, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής) κ.λπ.

Το δημοσιευμένο ερευνητικό έργο του κ. Γκρίτζαλη περιλαμβάνει περισσότερες από 160 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια, κεφάλαια σε βιβλία κ.λπ. Ελληνικοί και διεθνείς εκδοτικοί οίκοι έχουν δημοσιεύσει 10 μονογραφίες και βιβλία του, ορισμένα από τα οποία διανέμονται σε σειρά Τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ και ΤΕΙ.

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.