ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Πτέρυγα Αντωνιάδου, 5ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 175

Ο Δημήτριος Χ. Γκίκας είναι καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Φλώριδας των Η.Π.Α. Πριν καταλάβει την παρούσα θέση, ήταν αναπληρωτής καθηγητής Λογιστικής στο Κολλέγιο Bernard M.Baruch του Πανεπιστημίου της Πόλης της Νέας Υόρκης. Τα διδακτικά του ενδιαφέροντα είναι στους χώρους της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, της Ανάλυσης Οικονομικών Καταστάσεων και της Διοικητικής Λογιστικής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην αποτίμηση επιχειρήσεων, στις οικονομικές συνέπειες της λογιστικής πληροφόρησης και στη χρήση λογιστικών πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων. Δημοσιεύσεις του έχουν εμφανιστεί στα επιστημονικά περιοδικά: Accounting Review, Review of Accounting Studies, Contemporary Accounting Research, Accounting Organizations and Society, European Accounting Review, International Journal of Accounting, Asia-Pacific Journal of Accounting and Managerial Finance. Είναι επίσης συγγραφέας των ακόλουθων βιβλίων: 1) Η Ανάλυση και οι Χρήσεις των Λογιστικών Καταστάσεων, 2) Χρηματοοικονομική Ανάλυση: Μία Συλλογή Άρθρων και 3) Χρηματοοικονομική Λογιστική, 2η έκδοση. Ο Καθήγητης Δ. Γκίκας ανήκει από το 2004 στην ομάδα των εκδοτών του επιστημονικού περιοδικού The International Journal of Accounting, ενώ στο παρελθόν διετέλεσε Διευθυντής του Προγράμματος ΜΒΑ πλήρους φοίτησης (1994-1999) και πρόεδρος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (1999-2001).

Τελευταία ενημέρωση: 23-02-2021

Αναλυτικό Βιογραφικό:[pdf]

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.