Γιαννίκου Αγγελική

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 724