Γιαμαλάκη Ζαφειρώ

Τμήμα Γραμματείας Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου , Γραμματεία Συγκλήτου - Προϊσταμένη
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 298 | | fax: 210-8234 822