Γιαλιτάκης Χρήστος

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας , Υπηρεσίες Διενέργειας Διαγωνισμών & Διαχείρισης Συμβάσεων
Τηλέφωνο: 210 - 8203 706