Γιαλιτάκης Φραγκίσκος

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας
Διοικητικό Προσωπικό ΕΛΚΕ / ΟΠΑ
Τηλέφωνο: 210 - 8203 990

Τελευταία ενημέρωση: 12-03-2019

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.