Γιαλιτάκης Φραγκίσκος

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας , Προϊστάμενος Γραμματείας ΕΛΚΕ/ΟΠΑ , Προϊστάμενος Γραμματείας ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
Τηλέφωνο: 210 - 8203 840