Γεωργιάδης Χαράλαμπος

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών
Τηλέφωνο: 210 - 8203 158 | | fax: 210-8203 159