ΒΡΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τμήμα Στατιστικής
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών, 4ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 927

Ο Ιωάννης Βρόντος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει κάνει σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών απ' όπου πήρε πτυχίο Στατιστικής (1995), M.Sc. στην Στατιστική (1997) και Ph.D. στην Στατιστική (2001).

Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή Επιστημονικά περιοδικά, όπως Journal of Empirical Finance, Econometric Reviews, Computational Economics, Journal of Computational and Graphical Statistics, Journal of Business and Economic Statistics, Applied Stochastic Models In Business and Industry, Journal of Forecasting, Econometric Journal, Journal of Banking and Finance, Computational Statistics and Data Analysis, και έχει παρουσιάσει εργασίες σε πολλά διεθνή συνέδρια.

Έχει διατελέσει κριτής σε επιστημονικά περιοδικά, όπως Journal of Applied Econometrics, Journal of Empirical Finance, Journal of Banking and Finance, Journal of Financial Econometrics, Journal of Statistical Planning and Inference, Computational Statistics and Data Analysis, Statistics and Computing, και Statistical modelling: An International Journal.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν MCMC και διαγνωστικά σύγκλισής τους, Μπεϋζιανή μεθοδολογία και επιλογή υποδειγμάτων, Μοντελοποίηση χρονολογικών σειρών, Προβλήματα Εφαρμοσμένων χρηματοοικονομικών, "Κρυμένα" Μαρκοβιανά υποδείγματα, Κατασκευή βέλτιστων χαρτοφυλακίων με τη χρήση κλασικών και Μπεϋζιανών τεχνικών και Εναλλακτικές μορφές επένδυσης κεφαλαίων υψηλού κινδύνου.

Είναι μέλος της International Society for Bayesian Analysis, του Institute of Mathematical Statistics, της Society of Computational Economics και του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου.

Τελευταία ενημέρωση: 31-08-2020

Αναλυτικό Βιογραφικό:[pdf]

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.