Βολίκας Θεμιστοκλής

Διεύθυνση Μηχανογράφησης , Τμήμα Λειτουργίας Υπολογιστή , Διεύθυνση Μηχανογράφησης, Τμήμα Χειρισμού Μέσου Εισαγωγής Δεδομένων
Τηλέφωνο: 210 - 8203 324