ΒΛΗΣΜΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής , Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος όροφος, Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών
Τηλέφωνο: 210 - 8203 136

Ο Ορέστης Βλησμάς υπηρετεί ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό με ειδίκευση στη Λογιστική στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1999) και κάτοχος διπλώματος ΜΒΑ (2001) και Διδακτορικού στη Λογιστική (2009) από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

Έχει διδάξει σε προπτυχιακό επίπεδο και σε επαγγελματικά σεμινάρια που διοργανώνονται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η διδακτική εμπειρία του εστιάζεται στα μαθήματα των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων, της Λογιστικής Κόστους και της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Επίσης, έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στη λογιστική με τη βοήθεια των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (Financial and Accounting Seminars Targeting European Regions - FASTER). Το ερευνητικό του έργο έχει παρουσιασθεί σε διεθνή συνέδρια με το σύστημα κριτών και έχει δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά, όπως είναι: Management Accounting Research, Journal of Intellectual Capital, Global Business and Economics Review, VINE: The Journal of Information and Knowledge Management Systems. Οι ερευνητικές δραστηριότητές του εστιάζονται στην επίδραση που έχουν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και το νοητικό κεφάλαιο στα λογιστικά μεγέθη και την αποτίμηση των επιχειρήσεων.

Αναλυτικό Βιογραφικό:[pdf]