ΒΛΗΣΜΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Δεριγνύ 12, 2ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 582

Ο Ορέστης Βλησμάς υπηρετεί ως Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Προηγουμένως, είχε υπηρετήσει ως μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (2004-2019) με ειδίκευση στη Λογιστική στο ίδιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1999), κάτοχος διπλώματος ΜΒΑ (2001) και Διδακτορικού στη Λογιστική (2009) από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Οι διδακτορικές σπουδές του χρηματοδοτήθηκαν με υποτροφία από το Ίδρυμα Ωνάσης.

Έχει διδάξει σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό επίπεδο και σε επαγγελματικά σεμινάρια που διοργανώνονται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η διδακτική εμπειρία του εστιάζεται στα γνωστικά αντικείμενα των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων, της Λογιστικής Κόστους και της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Επίσης, έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε διάφορα ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους.  Το ερευνητικό έργο του έχει παρουσιασθεί σε εθνικά και διεθνή συνέδρια με το σύστημα κριτών και έχει δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά, όπως είναι: International Journal of Accounting, Auditing and Taxation, European Accounting Review, Management Accounting Research, Journal of Intellectual Capital, Global Business and Economics Review, Applied Economics, VINE: The Journal of Information and Knowledge Management Systems, κ.ά. Οι ερευνητικές δραστηριότητές του εστιάζονται στη μελέτη της ασυμμετρίας κόστους, των άυλων περιουσιακών στοιχείων και της επιχειρησιακής στρατηγικής τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση με άλλα οικονομικά φαινόμενα.  Τέτοια οικονομικά φαινόμενα είναι η ποιότητα των λογιστικών κερδών, η χρηματοοικονομική ευρωστία, η λειτουργική απόδοση, η υιοθέτηση πολιτικών αποφυγής φορολόγησης, κ.λπ.

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 29-09-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.