ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 130

Η Ανδριάνα Βλάχου είναι Καθηγήτρια Οικονομικής Θεωρίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι κάτοχος PhD, Agricultural and Resource Economics, University of Massachusetts, Amherst (1983), MS, Agricultural and Resource Economics, University of Massachusetts, Amherst (1980) και Πτυχίου ΑΣΟΕΕ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (1977). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην Οικονομική του Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Πολιτική, Οικονομική της Ενέργειας, Μαρξιστική Θεωρία και Φύση, Σύγχρονα Θέματα Πολιτικής Οικονομίας και Συγκριτικά  Οικονομικά Συστήματα. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα στα περιοδικά: Southern Economic Journal, Energy Economics, Journal of Policy Modeling, Rethinking Marxism, Cambridge Journal of Economics, Capitalism, Nature, Socialism, Science & Society και σε άλλα. Έχει δημοσιεύσει, επίσης, τα βιβλία Contemporary Economic Theory: Radical Critiques of Neoliberalism (Macmillan, Τυπωθήτω-Γ.Δαρδανός 1999, επιμέλεια), Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι (Κριτική 2001), και Φύση, Κεφάλαιο και Κοινωνία (Κριτική 2007, επιμέλεια).

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 27-12-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.