ΒΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Σε καθεστώς μερικής απασχόλησης
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Πτέρυγα Δεριγνύ, 4ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 344

Καθηγητής Οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 2003, και Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης από το 2007 έως το 2011. Έχει εργασθεί, ανάμεσα σε άλλες ακαδημαϊκές θέσεις, ως Associate Professor στο Fuqua School of Business του Duke University, HΠΑ, ως Visiting Professor of Economic and Political Sciences, INSEAD, Γαλλία και ως Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει πτυχίο Οικονομικών (1989) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Μ.Α.(1992) και Ph.D. in Economics (1994), University of Pennsylvania, HΠΑ.

Είναι Αssociate Editor του Journal of the European Economic Association (2008-) του Journal of Industrial Economics (2005-) και του International Journal of Industrial Organization (2002-). Έχει δημοσιεύσει άρθρα του σε διεθνή περιοδικά όπως στα RAND Journal of Economics, Review of Economic Studies, International Economic Review, European Economic Review, International Journal of Industrial Organization, Journal of Industrial Economics, Economics Letters, Mathematical Social Sciences, και Advances in Applied Microeconomics. Έχει δώσει διαλέξεις μετά από πρόσκληση σε περισσότερα από 40 πανεπιστήμια διεθνώς και σε πολλά διεθνή συνέδρια και έχει υπηρετήσει ως κριτής (referee) σε μεγάλο πλήθος διεθνών περιοδικών.

Τα ερευνητικά και διδακτικά ενδιαφέροντα και εμπειρία του είναι στις περιοχές της Βιομηχανικής Οργάνωσης, Μικροοικονομικής Θεωρίας, Πολιτικής Ανταγωνισμού και Ρύθμισης και της Θεωρίας Παιγνίων. Έχει λάβει το βραβείο καλύτερης διδασκαλίας (best teacher award) στα προγράμματα ΜΒΑ και Global Executive MBA στο Duke University και στο πρόγραμμα ΜΒΑ του ΙNSEAD.

Είναι μέλος του Economic Advisory Group for Competition Policy, European Commision, DG-Competition, Brussels (2004-) και έχει υπηρετήσει ως τακτικό μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού (2000-03). Είναι συγγραφέας του «Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρυθμιστική Πολιτική» (με τον Γ. Κατσουλάκο, Τυπωθήτω, 2004) και έχει συμβουλευτική εμπειρία σε ζητήματα Πολιτικής Ανταγωνισμού, Στρατηγικής Επιχειρήσεων, Τιμολόγησης και Ρυθμιστικής Πολιτικής (τηλεπικοινωνίες, ενέργεια).

Έχει εκλεγεί μέλος του Executive Committee του European Association for Research in Industrial Economics (2003- ), είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (2006- ) και είναι Research Fellow του Centre for Economic Policy Research (CEPR), London, UK (2004-).

Τελευταία ενημέρωση: 23-11-2020

Αναλυτικό Βιογραφικό:[pdf]

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.