Βενέτη Τριανταφυλλιά

Γραμματεία Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Γραφείο Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 289

Τελευταία ενημέρωση: 30-05-2019

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.