Βενέτη Τριανταφυλλιά

Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων , Γραφείο Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 289