Βεζυρέλλης Άγγελος

Γραμματείες Ακαδημαϊκών Τμημάτων , Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής , Γραμματεία Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας - Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 393