Βεζυρέλλης Άγγελος

Γραμματεία Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Γραμματεία Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 408

Τελευταία ενημέρωση: 22-10-2021

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.