ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Τμήμα Πληροφορικής
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Πτέρυγα Αντωνιάδου, 5ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 187
Ώρες Γραφείου: Τρίτη 11:00 - 12:00, Παρασκευή 15:00 - 16:00
Αναλυτικό Βιογραφικό:[pdf]