ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Τμήμα Πληροφορικής
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Πτέρυγα Αντωνιάδου, 5ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 187
Αναλυτικό Βιογραφικό:[pdf]