ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Τμήμα Πληροφορικής
Τηλέφωνο: 
8203 187
Αναλυτικό Βιογραφικό:[pdf]