Αρμύρας Κώστας

Διεύθυνση Μηχανογράφησης
Διεύθυνση Μηχανογράφησης, Αναλυτής Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 249

Τελευταία ενημέρωση: 21-10-2021

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.