Αργυροπούλου Αλίσια

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Γρ. Διασύνδεσης
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 216 | 210-8203 218 | fax: 210-8203 483

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.